ICH. Kaga of Shingetsuen

Homare Hokusei of Hanawa Kisaragi Hokusei of Miyakoshiso
Ai of Takadaso
Kinjohime of Hayashi Kensha

 

Homare Tenzan of Kokubu
Tochirei of Izumiso
ICH. AYUKI KEN Amana ICH. Taroh of Noshiro Senju-Soh

 

Shinzan of Tatebayashi Hanayama-Kensha
Toyoka of Hachimanmaru-Soh
ICH. BABLIS INU GAMI Sa-Li

 

Zoge Yoshan
Bifu Sama