ICH. P´Toramasa d´Obakosow

 

CH. Hokuun No Ryuushou Go Watanabe

ICH. Ryusho Go Hanamaki Azumasow

Taishinmaru Go Miyako Kensha
Hanafubuki Go Hanamaki Sakarisow
Hokuun No Ayahime Go Shichimen Kensha

 

Jinmu Go Aizu Hoshi Kensha
Tenkoume Go Yamagata Shimitzu Kensha
ICH. Masahime Go Aizu Wakabasow

ICH. Ryusho Go Hanamaki Azumasow

Taishinmaru Go Miyako Kensha
Hanafubuki Go Hanamaki Sakarisow
Yoshihide Go Aizu Yoshikawa Kitahidemaru Go Ibaragi Otaka
Yoshihime Go Aizu Yoshikawa
CH. LA-KAMIORI KEN Amana

D´MICHIKO KEN Amana

 

ICH. Kaga of Shingetsuen

 

Homare Hokusei of Hanawa Kisaragi

 

Kinjohime of Hayashi Kensha

 

ICH. AYUKI KEN Amana ICH. Taroh of Noshiro Senju-Soh

 

ICH. BABLIS INU GAMI Sa-Li

 

ICH. AGARI Kazari Toyo-Ken

ICH. Kaga of Shingetsuen

 

Homare Hokusei of Hanawa Kisaragi

 

Kinjohime of Hayashi Kensha

 

Chikara Almaju I.Ch.Sv.Ví Shino of Hachioji Kensha
Bijin Kura von Nobara-Ken