D´Goro of Kamino Ken
Kenshin Go Kouyazan Miyauchisou
Tensui Go Koyazan Miyauchisou Kaiyou Go Okufujisou

Zuikoume Go Kouyazan Miyauchisou
Hanasugata Go Senshuu Takashihamasou

Nichirin Go Toukyou Kouryuu

Sora Go Senshuu Takashihamasou
B´Tenka Go Of Kamino Ken
Kasuga Go Shirai

Kusamaru Go Shirai
Fuuwa Go Shirai
Kaori Go Musashi Aiwa

Koutaro Go Shirai

Sumire Go Musashi Aiwa
Ai Hime Ken Amana

CH. Daimon Go Haru Kaze

 

Geenji Go Sansei

 

Gozen Go Maimu
Sakura Go Sansei

Yuka Go Maimu

Tochi No Rikimaru Go Ohusoh
Mariahime Go Honryu Kensha

P´Takara Ken Amana

 

ICH. P´Toramasa d´Obakosow

 

CH. Hokuun No Ryuushou Go Watanabe

 

ICH. Masahime Go Aizu Wakabasow

 

 

ICH. ISAKURA KEN Amana

 

CH. Ohkan of Omata Kensha

 

D´MICHIKO KEN Amana