ICH. P´Toramasa d´Obakosow

CH. Hokuun No Ryuushou Go Watanabe

ICH. Ryusho Go Hanamaki Azumasow

Taishinmaru Go Miyako Kensha
Hanafubuki Go Hanamaki Sakarisow
Hokuun No Ayahime Go Shichimen Kensha

 

Jinmu Go Aizu Hoshi Kensha
Tenkoume Go Yamagata Shimitzu Kensha
ICH. Masahime Go Aizu Wakabasow

ICH. Ryusho Go Hanamaki Azumasow

Taishinmaru Go Miyako Kensha
Hanafubuki Go Hanamaki Sakarisow
Yoshihide Go Aizu Yoshikawa Kitahidemaru Go Ibaragi Otaka
Yoshihime Go Aizu Yoshikawa
RINSEIJI KEN Amana

 

KOCHI of Daitosha

 

Tochi No Arashi of Okuuso Takaryu of Todaso
Ayaka of Kawashita Kensha
Fujihime of Daitosha Hokusho of Suzukishi
Sakurahime of Hokenso
ICH. ISAKURA KEN Amana

 

CH. Ohkan of Omata Kensha

 

Daikan of Kamakura Sugawarasow
Takami of Asaka Koide
D´MICHIKO KEN Amana

 

ICH. Kaga of Shingetsuen

 

ICH. AYUKI KEN Amana