ICH. P´Toramasa d´Obakosow

CH. Hokuun No Ryuushou Go Watanabe

ICH. Ryusho Go Hanamaki Azumasow

Taishinmaru Go Miyako Kensha
Hanafubuki Go Hanamaki Sakarisow
Hokuun No Ayahime Go Shichimen Kensha

 

Jinmu Go Aizu Hoshi Kensha
Tenkoume Go Yamagata Shimitzu Kensha
ICH. Masahime Go Aizu Wakabasow

ICH. Ryusho Go Hanamaki Azumasow

Taishinmaru Go Miyako Kensha
Hanafubuki Go Hanamaki Sakarisow
Yoshihide Go Aizu Yoshikawa Kitahidemaru Go Ibaragi Otaka
Yoshihime Go Aizu Yoshikawa
ICH. ISAKURA KEN Amana

CH. Ohkan of Omata Kensha

Daikan of Kamakura Sugawarasow Tsugaru Tochi of Ohdatesow
Mimi Hime of Yuzawa Ishibashi
Takami of Asaka Koide Kokuhoh of Gakunan Daikatsosow
Benizakura of Asaka Koide
D´MICHIKO KEN Amana

ICH. Kaga of Shingetsuen

Homare Hokusei of Hanawa Kisaragi
Kinjohime of Hayashi Kensha
ICH. AYUKI KEN Amana ICH. Taroh of Noshiro Senju-Soh

ICH. BABLIS INU GAMI Sa-Li