CH. Hokuun No Ryuushou Go Watanabe

ICH. Ryusho Go Hanamaki Azumasow

Taishinmaru Go Miyako Kensha
Hanafubuki Go Hanamaki Sakarisow
Hokuun No Ayahime Go Shichimen Kensha

 

Jinmu Go Aizu Hoshi Kensha
Tenkoume Go Yamagata Shimitzu Kensha
ICH. Masahime Go Aizu Wakabasow

ICH. Ryusho Go Hanamaki Azumasow

Taishinmaru Go Miyako Kensha
Hanafubuki Go Hanamaki Sakarisow
Yoshihide Go Aizu Yoshikawa Kitahidemaru Go Ibaragi Otaka
Yoshihime Go Aizu Yoshikawa