KOCHI of Daitosha

Tochi No Arashi of Okuuso Takaryu of Todaso  
 
Ayaka of Kawashita Kensha  
 
Fujihime of Daitosha Hokusho of Suzukishi  
 
Sakurahime of Hokenso  
 
D´MYOKO KEN Amana

 

ICH. Kaga of Shingetsuen

 

Homare Hokusei of Hanawa Kisaragi

 

Hokusei of Miyakoshiso
Ai of Takadaso
Kinjohime of Hayashi Kensha

 

Homare Tenzan of Kokubu
Tochirei of Izumiso
ICH. AYUKI KEN Amana ICH. Taroh of Noshiro Senju-Soh

 

Shinzan of Tatebayashi Hanayama-Kensha
Toyoka of Hachimanmaru-Soh
ICH. BABLIS INU GAMI Sa-Li

 

Zoge Yoshan
Bifu Sama