"U" Litter

27. 2. 2014 puppy is born: 1 red male

 

Mother:  Gyou Yoshi Ken Amana                    Father: Dairin Go


          
                               

 

 

Unsei Ken Amana